Τελευταίες Ανακοινώσεις

  • Τρι 24 Οκτ 2023

    Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Κρήτη 2014 - 2020 | "Εμπλουτισμός και Αναβάθμιση Υποδομών και Υπηρεσιών Ηλεκτρονικής Μάθησης στο Πανεπιστήμιο Κρήτης

Τα τμήματα του ΚΥΥΤΠΕ