Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Κρήτη 2014 - 2020 | "Εμπλουτισμός και Αναβάθμιση Υποδομών και Υπηρεσιών Ηλεκτρονικής Μάθησης στο Πανεπιστήμιο Κρήτης

Την Τετάρτη 25 Οκτωβρίου 2023 και ώρα 15:00 στην  Αίθουσα Ε130 – Κτίριο Τμήματος Μαθηματικών και  Εφαρμοσμένων Μαθηματικών, Πανεπιστημιούπολη Βουτών - Ηράκλειο, θα πραγματοποιηθεί παρουσίαση στο πλαίσιο ολοκλήρωσης των Δράσεων 4β και 5 που εντάσσονται στην Πράξη με τίτλο «Εμπλουτισμός και Αναβάθμιση Υποδομών και Υπηρεσιών Ηλεκτρονικής Μάθησης στο Πανεπιστήμιο Κρήτης» . 
 
Για περισσότερες πληροφορίες δείτε τα παρακάτω αρχεία.